รู้จักเทศบาล
TAKWANG
เกี่ยวกับเทศบาล
TAKWANG
หน่วยงานแต่ละฝ่าย
TAKWANG
ข่าวสารเทศบาล
TAKWANG
เว็บลิงค์
TAKWANG
หน้าแรก » ระเบียบข้อบังคับ » เทศบัญญัติเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย(ฉบับที่2) พ.ศ.2560

เทศบัญญัติเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย(ฉบับที่2) พ.ศ.2560

เทศบัญญัติเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย(ฉบับที่2) พ.ศ.2560

ไฟล์แนบ
ชื่อไฟล์ ชนิดของไฟล์
1. 2019-11-18-7316818 .pdf ดาวน์โหลด